Māori Vocabulary

Map For those learning the Māori language: Features Haka Iwi Kahu huruhuru Kanohi ki te kanohi Kaitiakitanga Marae Matariki Pōwhiri Tangata whenua Tautoko Vocabulary Aotearoa – New Zealand or the Land of the Long White Cloud Ahuriri = Airport āpōpō = Tomorrow Aroha = Love, compassion Hangi = Cooking underground with hot stones Haere mai … Continue reading Māori Vocabulary